ARHIV

ARHIVSKO-BIBLIOTEČKO ODJELJENJE NARODNOG MUZEJA CRNE GORE, CETINJE

8 фебруара, 2020
Telegram sa izrazom lijepih želja turskog sultana Abdulahamida II, knjazu Nikoli i njegovoj porodici, 1889. godine, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Telegram Pera Jovovića iz Ulcinja, Filipu Petroviću o mjerenju trase za izgradnju puta od Ulcinja do Šinježa, februar 1889. godine,Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Pismo čestitke biskupa Strossmayera knjazu Nikoli, 9.08.1884. godine, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Predlog biskupa Strossmayera knjazu Nikoli da se za barskog nadbiskupa postavi Anđelko Voršak, 9.03.1883. godine,ABONMCG
8 фебруара, 2020
Pismo zadarskog kompozitora Petru Ramadanoviću, knjaževskom agentu u Кotoru, da proslijedi Knjaževskom dvoru kompoziciju posvećenu knjaginji Zorki Karađorđević, 23.12.1883. godine, ABONMCG
8 фебруара, 2020
Pismo srpskog kompozitora Evđenija Stojanovića u vezi kompozicije – Crnoj Gori – koju je po preporuci pjesnika Laze Kostića, poslao april 1889. godine,Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Pismo barkskog nadbiskupa Šimuna Milinovića, knjazu Nikoli sa objašnjenjem podnijete ostavke, decembar 1889. godine, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Pismo knjaza Nikole barskom nadbiskupu Milinoviću, u kojem od njega traži strpljenje za reforme u Katoličkoj crkvi, novembar 1889. godine, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Pismo iz Zadra Dr Đurikovečkog u kojem moli da se knjazu Nikoli preda primjerak knјige Zdravoslovje djeteta, 21. 10. 1883, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Molba Ivana Vraneševića crnogorskoj Vladi da zaposli njegovog brata Dušana, u prilogu je poslao i Diplomu o njegovoj završenoj školi, 21.9.1883. godine, Arhivsko – bibliotečko odjeljenje Narodnog Muzeja Crne Gore
8 фебруара, 2020
Dva telegrama na našem i francuskom jeziku u kojima barski nadbiskup Šimun Milinović obavještava knjaza Nikolu da će držati misu za pokoj Rudolfa, sina austrougarskog cara Franja Josifa, 1889. godine,ABONMCG
8 фебруара, 2020
Potpis srpskog književnika Sima Matavulja
5 фебруара, 2020
Telegram žalbe Rama Mujova knjazu Nikoli na Usein agu iz Podgorice, Arhivsko bibliotečko odjeljenje Narodnog muzeja Crne Gore
5 фебруара, 2020
Telegram nikšićkog Jusuf efendije i Mušovića sa čestitkom knjazu Nikoli prilikom rođenja sina i najavom dolaska na Cetinje, 1879. godine
5 фебруара, 2020
Molba Adema Zvizdića knjazu Nikoli da mu daruje grb da stavi na kapu crnogorsku koju nosi, 1879. godina – Arhivsko bibliotečko odjeljenje Narodnog muzeja Crne Gore
5 фебруара, 2020
Asko Ibričin Ljuca poklanja zemlju u Nikšiću crkvi, 1879. godine – Arhivsko bibliotečko odjeljenje Narodnog muzeja Crne Gore
5 фебруара, 2020
Nuš odža moli knjaza Nikolu za pomoć, 1881. godine,Arhivsko bibliotečko odjeljenje Narodnog muzeja Crne Gore
16 јануара, 2020
Pogodba sa muhadžirima Nikšića, 1879. godine, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje
16 јануара, 2020
Pismo knjaževske vlade osmanskom poslaniku na Cetinju
16 јануара, 2020
Pismo begovske kuće Mušovića Sudu Crnogorskom
16 јануара, 2020
Kopija berata o osmanskom odlikovanju koje je dodijeljeno knjazu Mirku, Osmanski arhiv Predsjedništva Republike Turske (COA)
16 јануара, 2020
Odobrenje knjaza Nikole Ulcinjanima da grade džamiju (ABONMCG)
16 јануара, 2020
Bajramska čestitka knjaza Nikole sultanu Abdulhamidu II (COA)
16 јануара, 2020
Odgovor knjaza Nikole na čestitku sultana Abdulahamida II (COA)
16 јануара, 2020
Verbalna nota Turskog poslanstva koja saopštava o finansijskoj pomoći sultana Abdulahamida II za popravku džamije u Kolašinu, 1885. godine (DACG)
16 јануара, 2020
Verbalna nota Turskog poslanstva kojom je uređeno da Crnogorci ne plaćaju porez na robu koju unose u Osmansku državu, 1889. godine, (DACG)

DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE, CETINJE - MINISTARSVO UNUTRAŠNJIH DJELA 1880-1888

27 октобра, 2020
Pismo kojim se dozvoljava upis muslimanske djece u crnogorske škole, MUD, mart 1888.
27 октобра, 2020
Molba barskih muslimana za upisom njihove djece u crnogorsku školu, MUD, februar 1888.
27 октобра, 2020
Odgovor ministra inostranih djela u vezi ofita-kirija džamijskih dućana, MUD, decembar 1886.
27 октобра, 2020
Telegram podgoričkog kapetana Lazovića o ofitima-kirijama džamijskih dućana, MUD, 1886.
27 октобра, 2020
Telegram Okružnog suda u Podgorici u vezi tužbe zbog džamijskih dućana, MUD, decembar 1886.
27 октобра, 2020
Naređenje ministra unutrašnjih djela da se muftija pošalje na Cetinje, MUD, 1886
27 октобра, 2020
Traženje instrukcija od ministarstva unutrašnjih djela po pitanju sumnjivog muftije, MUD, 1886.
27 октобра, 2020
Pismo vojvode Sima Popovića o dolasku muftije iz Carigrada u Ulcinj, MUD, 1886.
27 октобра, 2020
Pismo u kom Sulejman Ulcinjanin traži crnogorsko podanstvo-državljanstvo, MUD, novembar 1886.
27 октобра, 2020
Naredba spuškom kapetanu Savu Mećikućiću u vezi kuće Alila Mećikućića, MUD, avgust 1886.
27 октобра, 2020
Molba Alila Mećikućića – sultanovog podanika da proda svoju zemlju u Spužu, MUD, 1886.
27 октобра, 2020
Molba Sulejmana Spužanića da proda svoju zemlju u Nikšiću, MUD, 1886.
27 октобра, 2020
Podgorički kapetan Lazović u rastu Mirkove varoši – Nove Podgorice i zadovoljstvu stanovnika različitih vjera,MUD, novembar 1886.
27 октобра, 2020
Vojvoda Simo Popović o rimokatoličkim sveštenicima koji nijesu dio Katoličke crkve u Crnoj Gori, MUD, februar 1886
27 октобра, 2020
Ministar unutrašnjih djela Božo Petrović o naseljavanju Crnogoraca u Ulcinju i rimokatoličkom svešteniku, MUD,mart 1886
27 октобра, 2020
Sentencija-potvrda o prodaji zemlje na Goliji hercegovačkih muslimana Zvizdića, MUD, jun 1885.
27 октобра, 2020
Pismo vojvode Šaka Petrovića o troškovima Sokol Baca arbanaškog prvaka i crnogorskog povjerenika, MUD, jul 1885.
27 октобра, 2020
Ovjera Svjedočanstva o prodaji zemlje spuškog muslimana Boškovića, sa potpisom vojvode Bećir bega Osmanagića, MUD, februar 1885.
27 октобра, 2020
Svjedočanstvo prodaje zemlje u Spužu od strane muslimana Boškovića, kapetanu Bogiću Markoviću, MUD, februar 1885.
27 октобра, 2020
Dozvola ministra unutrašnjih djela da hercegovački muslimani prodaju svoje nepokretnosti u Nikšiću, MUD, novembar 1885.
27 октобра, 2020
Odgovor Ministarstva unutrašnjih djela na molbi vikara Kolovića, MUD, jul 1885
27 октобра, 2020
Vojvoda Simo Popović ministru unutrašnjih djela o molbi barskog vikara da se don Marko iz Perasra postavi za sveštenika u Baru, MUD,jul 1885
27 октобра, 2020
Molba barskog vikara Kolovića knjazu Nikoli da mu oprosti plaćanje globe za masline, MUD, jun 1885.
27 октобра, 2020
Telegram barskog kapetana Popovića o dolasku na Cetinje barskih muslimanskih sveštenika, MUD, maj, 1885.
27 октобра, 2020
Obavještenje vojvode Sima Popovića ministru unutrašnjih poslova da skadarski biskup Gerini opet želi da dodje u Crnu Goru, MUD, 1884
27 октобра, 2020
Kolašinski kapetan Marković o popravci džamije u Kolašinu, MUD, jun, 1884.
27 октобра, 2020
Obavještenje vojvode Bećir bega Osmanagića u prognanstvu muslimana koji je izvršio pokušaj ubistva, MUD, 1884
27 октобра, 2020
Molba Vazla Jaganjca crnogorskoj vlasti za pomoć, MUD, februar, 1884.
27 октобра, 2020
Naredba vojvodi Bećir begu Osmanagiću da podgoričkim muslimanima dozvoli nošenje samo malog oružja, MUD, oktobar 1883
27 октобра, 2020
Pismo crnogorskih vlasti Salih efendiji da se barski kapetan više neće miješati u pitanja izvršavanja šerijata, MUD, septembar 1883.
27 октобра, 2020
Žalba Salih efendije na barskog kapetana i naređenje vlasti da se isti ne miješa u muslimanske vjerske poslove, MUD, septembar 1883.
27 октобра, 2020
Molba Derviš bega Ljubovića da dobije crnogorsko podanstvo – državljanstvo, MUD, 1883.
27 октобра, 2020
Molba nikšičkih trgovaca ministru unutrašnjih poslova u vezi pazarnog dana, MUD, jul 1883.
27 октобра, 2020
Pismo ministru unutrašnjih djela o pozitivnoj ocjeni tri muslimanska perjanika, MUD 1883.
27 октобра, 2020
Dozvola hodži Kokotliji da otvori džamiju u Spužu, MUD, februar 1883.
27 октобра, 2020
Naredba podgoričkom kapetanu Markoviću o dodjeli zemlje Alu Delijinu iz Kuča, MUD, januar 1883.
27 октобра, 2020
Telegram Derviš bega Ljubovića ministru unutrašnjih djela, o upisu rođaka, MUD 1882.
27 октобра, 2020
Telegram Arslan begu u vezi utopljenika u Ulcinju, MUD, 1882.
25 октобра, 2020
Molba podgoričkom kapetanu Bećir begu Osmanagiću za izmirenjem duga podgoričke opštine, MUD, avgust 1882.
25 октобра, 2020
Pismo čestitke vojvodi Bećir begu Osmanagiću na napredovanju Ekonomskog društva u Podgorici, od strane ministra unutrašnjih djela, MUD, 1882.
25 октобра, 2020
Podgorički kapetan Bećir beg Osmanagić, pozdravlja u ime Ekonomskog društva u kojem su pripadnici svih vjera, zdravi dolazak knjaza Nikole u Petrograd, MUD, avgust 1882.
25 октобра, 2020
Dekret knjaza Nikole kojim je Anton Zakarija postavljen za glavnog kapetana crnogorskih luka, MUD, jul 1882.
25 октобра, 2020
Pismo rimokatoličkog biskupa Gerinija knjazu Nikoli o posjeti koju će ucinjeti u Crnoj Gori, MUD, jul 1882.
25 октобра, 2020
Pismo zahvalnosti knjazu Nikolu od barskog vikara Kolovića zbog pomoći u hrani koju je podijelio sirotinji sve tri vjere u Baru, MUD, jun 1882.
25 октобра, 2020
Obavještenje o dolasku Sokol Baca, arbanaškog prvaka i crnogorskog povjerenika iz Carigrada u Podgoricu, MUD, jun 1882.
25 октобра, 2020
Naredba barskom kapetanu da omogući Zejnel begu upravljanje njegovim dobrima, MUD, maj 1882.
25 октобра, 2020
Molba rimokatolika Bara da vjerski praznik bude obilježen plotunom iz pušaka, MUD, maj 1882.
25 октобра, 2020
Ponuda vojvode Selim bega, crnogorskim vlastima, za iznajmljivanje njegove kuće u Baru, prigodne za telegrafsku štaciju, MUD, maj 1882.
25 октобра, 2020
Naredba spuškom kapetanu Medu Mećikućiću da nađe zemlju i spriječi iseljavanje porodica iz Spuža, MUD, april 1882.
25 октобра, 2020
Potvrdan odgovor crnogorskih vlasti vojvodi Simu Popoviću o pomoći za gradnju rimokatoličke crkve na Primorju, MUD, mart 1882.
25 октобра, 2020
Pismo barskom vikaru Koloviću o poklonjenoj glavici Sv. Vida za rimokatoličko groblje, MUD, 1882.
25 октобра, 2020
Pismo spuškom kapetanu Medu Mećikućiću, da preda zemlju Alil agi Mećikućiću, koju mu je zabranio, MUD, mart 1882.
25 октобра, 2020
Pismo zahvalnosti vojvodi Mašu Đuroviću, zbog obezbjeđenja plate za arbanaškog perjanika u Ulcinju, MUD, 1882.
25 октобра, 2020
Preporuka vojvode Sima Popovića knjazu Nikoli da se rimokatolicima na Primorju pomogne u izgradnji crkve, MUD, 1882.
25 октобра, 2020
Pismo barskog vikara Josifa Kolovića knjazu Nikoli, MUD, mart 1882.
25 октобра, 2020
Zahvalnost barskog vikara Kolovića za darovanu zemlju za rimokatoličko groblje i molba da ta zemlja postane nesledno crkveno dobro, MUD, mart 1882.
25 октобра, 2020
Pomen dara zemlje za rimokatoličko groblje u Baru i molba barskog vikara Kolovića knjazu za platu, MUD, mart, 1882.
25 октобра, 2020
Pitanje vojvode Bećir bega Osmanagića crnogorskim vlastima o nekim emigrantima koji su se vratili u Podgoricu, MUD, 1881.
25 октобра, 2020
Ministar unutrašnjih djela o sporazumu sultana i knjaževske vlasti, MUD, februar 1882.
25 октобра, 2020
Naredba kapetanu Jovićeviću da isplati dug vojvodi Bećir begu Osmanagiću, MUD, novembar 1881.
24 октобра, 2020
Zahtjev turskog kajmekama o povraćaju oružja emigrantima, MUD, novembar 1882.
24 октобра, 2020
Izvještaj vojvode Sima Popovića o odustajanju Ulcinjana od selidbe, MUD, 1881.
24 октобра, 2020
Izvještaj ministra unutrašnjih djela da je Proklamacija o pravima muslimana proslijeđena otomanskom, kao i evropskim poslanicima, MUD, oktobar 1881.
24 октобра, 2020
Pomen knjaževe Proklamacije o pravima iseljenih muslimana nad njihovim dobrima u Crnoj Gori, MUD, septembar 1881.
24 октобра, 2020
Molba vojvode Bećir bega Osmanagića da se proslava Ramazana obilježi topovskim plotunima, MUD, jun 1881.
24 октобра, 2020
Molba Emra Divanovića – Crnogorca muhamedanske vjeroispovijesti – , crnogorskoj vlasti za pomoć, MUD, jun 1881.
24 октобра, 2020
Izvještaj iz Bara o lijepo održanoj svečanosti za rimokatolički praznik, MUD, jun 1881.
24 октобра, 2020
Molba Odže Šabića i barskih muslimana crnogorskim vlastima za pomoć u popravci gradske džamije,MUD,maj 1881.
24 октобра, 2020
Vojvoda Bećir beg Osmanagić o zahtjevu podgoričkih muslimana o smjeni hodže u Podgorici, MUD, 1881.
24 октобра, 2020
Mato Čakić i Trgovačko društvo o namjeri da sa podgoričkim muslimanima osnuju trgovački esnaf, MUD, april 1881.
24 октобра, 2020
Mato Čakić i Trgovačko društvo o namjeri da sa podgoričkim muslimanima osnuju trgovački esnaf, MUD, april 1881.
24 октобра, 2020
Vojvoda Bećir beg Osmanagić o podgoričkim porodicama koje hoće da se sele, MUD, 1881.
24 октобра, 2020
Molba Ulcinjanina Mustafa Braša crnogorskim vlastima za pomoć, MUD, februar 1881.
24 октобра, 2020
Žalba otomanskom zastupnika na barske vlasti u odnosu prema muslimanima Bubiću i Lakoviću, MUD, januar, 1881.
24 октобра, 2020
Zakup turskih dućana u Nikšiću, MUD, 1881.
24 октобра, 2020
Žalba otomanskog predstavnika Aleko bega, na vlasti u Nikšiću, MUD, januar 1881.
24 октобра, 2020
Statistika Ulcinja, broj stanovnika, MUD,1880.
24 октобра, 2020
Derviš beg Osmanagić o upisivanju muslimanske djecu u crnogorske škole, MUD, decembar 1880.
24 октобра, 2020
Čestitke istaknutih stanovnika Ulcinja novim vlastima, MUD, novembar 1880.

DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE, CETINJE - MINISTARSVO UNUTRAŠNJIH DJELA 1888-1896

13 априла, 2021
Molba krajinskog kapetana Luke Marđonovića da se krajinska djeca vakcinišu protiv krasta, 1897.
13 априла, 2021
Naredba ministra unutrašnjih djela da po otvaranju Muhamedanske škole u Podgorici učitelj bude Mujo Adžiametović, 09.10.1897.
13 априла, 2021
Okružni kapetan pita crnogorske vlasti o imenovanju učitelja u novoj muhamedanskoj školi u Podgorici,08.10.1897.
13 априла, 2021
Predmet Hašima Selakovića za uvod u crnogorsko podanstvo, mart 1896.
13 априла, 2021
Rješenje kojim je data penzija Loru Piciju, službeniku državne službe u Ulcinju, 10.11.1896.
13 априла, 2021
Potvrda naredbe da se oduzme roba Muju Đžaneviću u Baru, april 1896.
13 априла, 2021
Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za povišicu plate, 1896.
13 априла, 2021
Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za mjesto Upravitelja luke Ulcinj, 10.11.1896.
13 априла, 2021
Ministarstvo unutrašnjih djela pomorskom kapetanu Zakariji o povišici plate, 21.10.1896.
13 априла, 2021
Kol Maraši traži od ministra vojnog dozvolu za obavljanje određenog posla, 07.11.1897.
13 априла, 2021
Račun od dohotka sa zemlje za Islam bega Mušovića, januar 1896. godine
13 априла, 2021
Priznanica o predatom novcu Islam begu Mušoviću, decembar 1896. godine.
13 априла, 2021
Pismo okružnim vlastima u Podgorici o slanju novca za dohodak sa zemlje Islam bega Mušovića, 1896. godine.
13 априла, 2021
Priznanica Islam bega Mušovića, u kojoj potvrđuje da je primio novac
13 априла, 2021
Popis zemlje koja pripada Islam begu Mušoviću, novembar 1895.
13 априла, 2021
Okružni kapetan podgorički traži dozvolu za isplatu duga sa zemlje Medu Jukovu Baliću, septembar 1896.
13 априла, 2021
Molba hodže Muse Ibrahima Puke za primanjem u crnogorsko podanstvo, 27.09.1897.
13 априла, 2021
Ministarstvo unutrašnjih djela traži dokumentaciju za upis Mrkojevićkih mladića u Zemljodjelsku školu, 1896. godine.
13 априла, 2021
Obavještenje o slanju duga Medu Jukovu Baliću sa rendirane zemlje u Spužu, septembar 1896.
13 априла, 2021
Izvještaj popisa zemlje Meda Jukova Balića u spužu, septembra 1896.
13 априла, 2021
Žalba sudu od strane Muja Adži-ametovića na Ibra Bašića i klevetu oko kartanja, jun 1896. godine
13 априла, 2021
Telegram podgoričkog kapetana o molbi za pomoć crnogorskog povjerenika malisorskog prvaka Sokol Baca, jul 1896
13 априла, 2021
Raporat (izvještaj) crnogorskoj vladi od strane pomorskog kapetana Zakarije iz Bara, avgust 1896.
13 априла, 2021
Čestitka crnogorskom dvoru povodom zaručenja princeze Jelene za italijanskog prestolonasljednika Vitorija Savoju od vojvode Arslana i kapetana iz Danilovgrada, avgust 1896
13 априла, 2021
Odobrenje barskom kapetanu Zejnel begu da zaposli žandarme, jul 1896.
13 априла, 2021
Obavještenje crnogorskih vlasti od strane barskog kapetana Zejnel bega o smrti žene koja je oboljela od zaraze, jul 1896.
13 априла, 2021
Obavještenje barskog kapetana Zejnel bega o privremenom zapošljenju jednog žandarma, jul 1896.
13 априла, 2021
Čestitka barskog kapetana Zejnel bega na vjeridbi princeze Jelene Petrović Njegoš i italijanskog prestolonasljednika Vitorija Savoje, 6.08.1896.
13 априла, 2021
Naredba ministra unutrašnjih djela barskom kapetanu Zejnel begu da istraži probleme nastale prilikom Gospođin dana i tradicionalnog iznošenja krsta, avgust 1896
13 априла, 2021
Barski kapetan Zejnel beg, crnogorskim vlastima o potrebi zapošljenja žandara, jul 1896.
13 априла, 2021
Žalba ministra unutrašnjih djela barskom kapetanu Zejnel begu, zbog nečistoće u ovom gradu, februar 1896. godine
13 априла, 2021
Optužba protiv barskog kapetana Zejnel bega i njegovog uticaja da se mrkojevićka djeca ne prijave u Zemljodjelsku školu, 10.02.1896
13 априла, 2021
Barski kapetan Zejnel beg obavještava crnogorske vlasti o usjevima i prinosima 27.07.1896
13 априла, 2021
Barski kapetan Zejnel beg javlja o tužbi Muja Džajovića mesara protiv veterinara Dr. Perea 27.07.1896
11 априла, 2021
Ministar unutrašnjih djela obavještava okružnog kapetana u Podgorici da pošalje Sokol Baca, na Cetinje, 09.07.1896.
11 априла, 2021
Podgorički muslimani tuže ministarstvu unutrašnjih djela sugrađanina Ibra Bašića zbog klevete 13.06.1896
11 априла, 2021
Naređenje ministra unutrašnjih djela da se kazne Podgoričani koji su kartali, 11.06.1896
11 априла, 2021
Tužba podgoričkih muslimana Lukačevića, Bešlića i Bibezića, zbog nelegalnog kartanja u kući Ibra Bašića, 08.04.1896
11 априла, 2021
Dozvola Bećir begu da preuzme kupljenog ovna, septembar 1896
11 априла, 2021
Naređenje da se vojvodi Bećir begu dozvoli da preuzme kupljenog ovna, septembar 1896.
11 априла, 2021
Pismo ministra unutrašnjih djela podgoričkim vlastima o hapšenju sinovaca Bećir bega Osmanagića, maj 1896. godine
11 априла, 2021
Žalba vojvode Bećir bega Osmanagića zbog hapšenja njegovog sinovca
11 априла, 2021
Telegraf vojvode Bećir bega Osmanagića vlastima sa zahtjevom da preuzme kupljenog ovna koji je zadržan od carinskih vlati u Ulcinju, 1896.
11 априла, 2021
Pismo vojvodi Bećir begu Osmanagiću u vezi naredbe hapšenja njegovih sinovaca, maj 1896. godine
11 априла, 2021
Okružni kapetan Podgorice o nezakonitom kartanju i krađi sinovaca Bećir bega Osmanagića
11 априла, 2021
Molba Bećir bega Osmanagića u vezi njegovih sinovaca, maj 1896
11 априла, 2021
Obavještenje o traženju đaka iz Mrkojevića za Zemljodjelsku školu, 19.01.1896.
11 априла, 2021
Optužba trgovca Paška Koke na traženje mita od strane cetinjskih varoških vlasti, 07.02.1896. godine
11 априла, 2021
Upravitelj luke Ulcinj traži povišicu nakon pet godina sluđbe, januar 1896.
11 априла, 2021
Telegram vlastima na Cetinju o spornom tovaru broda u Ulcinju
11 априла, 2021
Okružni sud u Podgoru o smrti zatrebačkog fratra i njegovoj zaostavštini, 5.07.1895
11 априла, 2021
Telegram obavještenja o švercu dinamita na primorju, 1895. godine
11 априла, 2021
Telegram obavještenja iz Bara o pronađenom izvoru šverca dinamita
11 априла, 2021
Naređenje kapetanu Zejnel begu da pronađe izvor šverca dinamita, 04.11.1895. godine
11 априла, 2021
Obavještenje kapetanu Luki Marđonoviću o vakcinisanju djece protiv krasta
11 априла, 2021
Dozvola kapetanu Marašu Markovom izdata od ministra unutrašnjih djela, 05.07.1895. godine
11 априла, 2021
Žalba nadbiskupa Milinovića zbog neobavljanja dužnosti od strane nastavnika vjeronauke fra Radića, 28.06.1895. godine
11 априла, 2021
Punomoćje iseljenih barskih muslimana, kojim se barskom kapetanu Zejnel begu daje mogućnost upravljanja nad njihovim dobrima u Crnoj Gori, jun 1895. godine
11 априла, 2021
Odluka o slučaju ćerke Mehmeda Mandića, 25.07.1895. godine
11 априла, 2021
Ugovor o najmu između ćerke Mehmeda Mandića i Iva Komanina, avgust 1889. godine
11 априла, 2021
Okružni sud Podgorica o slučaju ćerke Mehmeda Mandića i Iva Komanina, jul 1895
11 априла, 2021
Pismo kapetanu Đuroviću u Danilovgrad sa instrukcijama povodom katoličke liturgije na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine
11 априла, 2021
Pismo upravniku varoši Bar o služenju prve katoličke mise na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine
11 априла, 2021
Obavještenje kapetanima o služenju prve katoličke liturgije na slovenskom jeziku u Baru, decembar, 1894. godine.
11 априла, 2021
Pismo okružnim kapetanima sa obavještenjem o služenju prve katoličke mise na slovenskom jeziku, decembar 1894. godine
11 априла, 2021
Telegram kapetana Lazovića u vezi katoličke crkve čiju izgradnju pominje nadbiskup Milinović, 27.11.1894
11 априла, 2021
Odobrenje Statuta Barske čitaonice od strane Ministarstva , 10.12.1894. godine
11 априла, 2021
Molba Knjaževskoj Vladi za potvrđivanje Statuta Barske čitaonice, 23.10.1894. godine
11 априла, 2021
Statut Barske čitaonice, sa potpisima muftije Karađuzovića i ostalih, 22.10.1894. godine