Verbalna nota Turskog poslanstva koja saopštava o finansijskoj pomoći sultana Abdulahamida II za popravku džamije u Kolašinu, 1885. godine (DACG)