Molba barskog vikara Kolovića knjazu Nikoli da mu oprosti plaćanje globe za masline, MUD, jun 1885.