Pismo okružnim vlastima u Podgorici o slanju novca za dohodak sa zemlje Islam bega Mušovića, 1896. godine.