Molba A. Zambelija crnogorskim vlastima za povišicu plate, 1896.