Molba nikšičkih trgovaca ministru unutrašnjih poslova u vezi pazarnog dana, MUD, jul 1883.