Naredba spuškom kapetanu Medu Mećikućiću da nađe zemlju i spriječi iseljavanje porodica iz Spuža, MUD, april 1882.