Telegram Derviš bega Ljubovića ministru unutrašnjih djela, o upisu rođaka, MUD 1882.