Rješenje kojim je data penzija Loru Piciju, službeniku državne službe u Ulcinju, 10.11.1896.