Zahvalnost barskog vikara Kolovića za darovanu zemlju za rimokatoličko groblje i molba da ta zemlja postane nesledno crkveno dobro, MUD, mart 1882.