Pismo zahvalnosti knjazu Nikolu od barskog vikara Kolovića zbog pomoći u hrani koju je podijelio sirotinji sve tri vjere u Baru, MUD, jun 1882.