Vojvoda Simo Popović o rimokatoličkim sveštenicima koji nijesu dio Katoličke crkve u Crnoj Gori, MUD, februar 1886