Molba Emra Divanovića – Crnogorca muhamedanske vjeroispovijesti – , crnogorskoj vlasti za pomoć, MUD, jun 1881.