Vojvoda Bećir beg Osmanagić o podgoričkim porodicama koje hoće da se sele, MUD, 1881.