Pismo spuškom kapetanu Medu Mećikućiću, da preda zemlju Alil agi Mećikućiću, koju mu je zabranio, MUD, mart 1882.