Naredba kapetanu Jovićeviću da isplati dug vojvodi Bećir begu Osmanagiću, MUD, novembar 1881.