Naređenje ministra unutrašnjih djela da se kazne Podgoričani koji su kartali, 11.06.1896