Podgorički kapetan Lazović u rastu Mirkove varoši – Nove Podgorice i zadovoljstvu stanovnika različitih vjera,MUD, novembar 1886.