Ponuda vojvode Selim bega, crnogorskim vlastima, za iznajmljivanje njegove kuće u Baru, prigodne za telegrafsku štaciju, MUD, maj 1882.