Naredba spuškom kapetanu Savu Mećikućiću u vezi kuće Alila Mećikućića, MUD, avgust 1886.