Vojvoda Simo Popović ministru unutrašnjih djela o molbi barskog vikara da se don Marko iz Perasra postavi za sveštenika u Baru, MUD,jul 1885