Preporuka vojvode Sima Popovića knjazu Nikoli da se rimokatolicima na Primorju pomogne u izgradnji crkve, MUD, 1882.