Pismo crnogorskih vlasti Salih efendiji da se barski kapetan više neće miješati u pitanja izvršavanja šerijata, MUD, septembar 1883.