Žalba otomanskom zastupnika na barske vlasti u odnosu prema muslimanima Bubiću i Lakoviću, MUD, januar, 1881.