Verbalna nota Turskog poslanstva kojom je uređeno da Crnogorci ne plaćaju porez na robu koju unose u Osmansku državu, 1889. godine, (DACG)