Naredba vojvodi Bećir begu Osmanagiću da podgoričkim muslimanima dozvoli nošenje samo malog oružja, MUD, oktobar 1883