Pismo vojvode Šaka Petrovića o troškovima Sokol Baca arbanaškog prvaka i crnogorskog povjerenika, MUD, jul 1885.