Žalba Salih efendije na barskog kapetana i naređenje vlasti da se isti ne miješa u muslimanske vjerske poslove, MUD, septembar 1883.