Dozvola ministra unutrašnjih djela da hercegovački muslimani prodaju svoje nepokretnosti u Nikšiću, MUD, novembar 1885.