Kolašinski kapetan Marković o popravci džamije u Kolašinu, MUD, jun, 1884.