Podgorički kapetan Bećir beg Osmanagić, pozdravlja u ime Ekonomskog društva u kojem su pripadnici svih vjera, zdravi dolazak knjaza Nikole u Petrograd, MUD, avgust 1882.