Svjedočanstvo prodaje zemlje u Spužu od strane muslimana Boškovića, kapetanu Bogiću Markoviću, MUD, februar 1885.