Dozvola hodži Kokotliji da otvori džamiju u Spužu, MUD, februar 1883.