Izvještaj iz Bara o lijepo održanoj svečanosti za rimokatolički praznik, MUD, jun 1881.