Telegram barskog kapetana Popovića o dolasku na Cetinje barskih muslimanskih sveštenika, MUD, maj, 1885.