Dozvola Bećir begu da preuzme kupljenog ovna, septembar 1896