Telegram podgoričkog kapetana o molbi za pomoć crnogorskog povjerenika malisorskog prvaka Sokol Baca, jul 1896