Priznanica Islam bega Mušovića, u kojoj potvrđuje da je primio novac