Telegram nikšićkog Jusuf efendije i Mušovića sa čestitkom knjazu Nikoli prilikom rođenja sina i najavom dolaska na Cetinje, 1879. godine