Pomen dara zemlje za rimokatoličko groblje u Baru i molba barskog vikara Kolovića knjazu za platu, MUD, mart, 1882.