Telegram obavještenja o švercu dinamita na primorju, 1895. godine