Pogodba sa muhadžirima Nikšića, 1879. godine, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje