Naređenje ministra unutrašnjih djela da se muftija pošalje na Cetinje, MUD, 1886