Žalba otomanskog predstavnika Aleko bega, na vlasti u Nikšiću, MUD, januar 1881.