Punomoćje iseljenih barskih muslimana, kojim se barskom kapetanu Zejnel begu daje mogućnost upravljanja nad njihovim dobrima u Crnoj Gori, jun 1895. godine