Molba barskih muslimana za upisom njihove djece u crnogorsku školu, MUD, februar 1888.