Odluka o slučaju ćerke Mehmeda Mandića, 25.07.1895. godine