Molba podgoričkom kapetanu Bećir begu Osmanagiću za izmirenjem duga podgoričke opštine, MUD, avgust 1882.