Dva telegrama na našem i francuskom jeziku u kojima barski nadbiskup Šimun Milinović obavještava knjaza Nikolu da će držati misu za pokoj Rudolfa, sina austrougarskog cara Franja Josifa, 1889. godine,ABONMCG