Derviš beg Osmanagić o upisivanju muslimanske djecu u crnogorske škole, MUD, decembar 1880.